Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij vragen over onze algemene voorwaarden zijn wij bereikbaar op het e-mailadres: info@asome.nl

Offerte
1.1 De klant krijgt een vrijblijvende offerte op maat en kan aan de hand daarvan beslissen of hij de overeenkomst aangaat. Indien de klant akkoord gaat met de offerte, zal er een overeenkomst worden opgesteld.

1.2 Onze vrijblijvende offertes zijn maximaal vier weken geldig na dagtekening, daarna vervalt de offerte.

Betaling en opzegging
2.1 De betalingstermijn die wij hanteren is 21 dagen. In geval van projecten met een langere tijdsduur zal er maandelijkse facturatie plaatsvinden.

2.2 Onze diensten zullen wij factureren op basis van de daaraan bestede tijd. Indien er kosten zijn die door ons betaald moeten worden (bijvoorbeeld advertentiekosten), factureren wij een voorschot voordat de werkzaamheden starten. Na ontvangst van deze betaling starten wij de werkzaamheden. Dit voorschot zal uiteindelijk worden verrekend met de eindfactuur.

2.3 Mocht op enig moment onverhoopt sprake zijn van een betalingsachterstand dan hebben wij het recht onze werkzaamheden op te schorten.

2.4 Indien er een overeenkomst is getekend voor een onbepaald aantal maanden om de online marketing/social media bij te houden en uit te voeren, dient een maand van te voren de overeenkomst opgezegd te worden.

Verplichtingen
3.1 Wij verwachten dat er tijdig gegevens en/of zaken worden verstrekt die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

3.2 In de overeenkomst wordt er getekend door de klant voor goedkeuring van het gebruiken van de inloggegevens die nodig zijn.

3.3 Wij hebben een prestatieverplichting tegenover de klant. Dit betekent dat wij niet kunnen garanderen dat onze werkzaamheden leiden tot meer klanten/verkoop. Wel wordt 100% inzet gegarandeerd. Deze inzet ziet ook op het nakomen van de afgesproken leveringstermijnen. Hiervan kan slechts worden afgeweken in geval van het uitblijven van contact/medewerking, ziekte of overmacht. Indien een afgesproken termijn overschreden dreigt te worden, wordt dit aan de klant gemeld.

3.4 Overmacht: alle van buiten het bedrijf komende oorzaken die niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat wij niet meer in staat zijn om onze afspraken na te komen, denk hierbij aan de volgende situaties: ziekte, brand, technische storingen binnen kantoor etc.

3.5 Mocht er een klacht zijn bij de klant dan dient deze zo spoedig mogelijk gemeld te worden. We zullen ons uiterste best doen om eventuele klachten uit de wereld te helpen.

3.6 Wij werken op basis van de prestatieverplichting. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het verminderen van het aantal volgers van de klant, het verminderen van het aantal likes en reacties op posts of voor het zakken van de positie in zoekmachines.